Iedere persoon met de diagnose diabetes moet zijn rijbewijs laten vervangen door een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur.

In de praktijk dient de patiënt dus volgende stappen achtereenvolgens te ondernemen:

 

1. Rijgeschiktheidsattest aanvragen bij arts

Sinds september 2010 krijgt u als huisarts hierbij meer verantwoordelijkheid.

De huisarts kan immers een rijgeschiktheidsattest afleveren bij personen met een rijbewijs van groep 1 die niet op 3 of meer insuline-injecties of een insulinepomp staan (hiervoor is de endocrinoloog verantwoordelijk). In principe blijft het attest voor (maximaal) 5 jaar geldig.

Voor een rijbewijs groep 2 vraagt de arbeidsgeneesheer of keurende arts advies aan de huisarts wanneer de therapie geen hypo's kan uitlokken. Het attest blijft in deze groep (maximaal) 3 jaar geldig.

Het belangrijkste criterium blijft dat de patiënt geen belangrijke oftalmologische, neurologische, cardiovasculaire complicaties of motorische beperkingen mag hebben. Is dit wel het geval, moet advies ingewonnen worden bij de deelspecialist.

Opgelet! Een rijgeschiktheidsadvies voor groep 2 omvat niet automatisch een rijgeschiktheid voor groep 1!

Voor privé-rijbewijs: groep 1 - Rijbewijs AM, A1, A2, A, B, B+E en G

  • bij behandeling met leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie (uitgezonderd 3 of meer insulineinspuitingen of insulinepomp: via huisarts.
  • Bij behandeling met 3 of meer insuline inspuitingen per dag of behandeling met insulinepomp: via endocrinoloog.
  • Bij persoon met verhoogd risico op ernstige hypoglycemie, of na een ernstige hypoglycemie: via endocrinoloog.
  • Bij persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie - waarbij hulp van derden nodig is en na wachttijd van ten minste drie maanden met intrekking rijbewijs: via endocrinoloog.

Tips bij het invullen:

  • let op de categorieën juist over te nemen
  • Categorie A rijbewijs => duid dan ook categorie AM, A1 en A2 aan op het attest
  • Categorie A3 rijbewijs => duid dan de categorie AM aan

Download HIER het blanco rijgeschiktheidsattest voor groep 1 (nieuw sinds 2017).

Voor professioneel rijbewijs: groep 2 - rijbewijs C en D

  • Bij behandeling met leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie die geen hypoglycemie kan veroorzaken: via arbeidsgeneesheer op basis van advies (huis)arts en uitslag oogonderzoek.
  • Bij behandeling met bloedsuikerverlagende medicatie die hypoglycemie kan veroorzaken: via arbeidsgeneesheer op basis van advies endocrinoloog en uitslag oogonderzoek.
  • Bij persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie (= hulp van derden): na wachttijd van ten minste drie maanden met intrekking rijbewijs: via endocrinoloog.

Download hier je blanco rijgeschiktheidsadvies voor groep 2 (vernieuwd in 2017).

2. Rijbewijs met beperkte geldigheidsduur kan afgehaald worden bij de gemeente, dienst bevolking

Inleveren: oud rijbewijs, rijgeschiktheidsattest, 2 pasfoto's

De eerste keer betaalt men hiervoor een administratieve kost. Bij vernieuwing is dit kostenloos sinds november 2009.

 

3. Autoverzekering op de hoogte stellen

Kopie rijgeschiktheidsattest aangetekend opsturen of een recto-verso kopie van het aangepast rijbewijs

Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen wordt geen bijpremie gevraagd!