Download hier een schematisch overzicht waarin de verschillende programma's vergeleken worden of ga verder naar het gewenste programma:

 

In het schema is informatie te vinden over de medische inclusiecriteria, andere voorwaarden, voordelen voor huisarts en patiënt (educatie, materiaal, gratis consulten, dieetadvies en podologie), kosten voor de patiënt. Ook kan rechtstreeks de link gemaakt worden naar de juiste aanvraagdocumenten.