Verstrekking 102852 (vroeger diabetespas): “Opvolging van een patiënt met diabetes mellitus type 2 volgens het zorgprotocol”, opgemaakt door het Verzekeringscomité, ook wel voortraject genoemd.

=> geen aanvraagformulier, wel jaarlijks nomenclatuurnummer 102852 attesteren, anders is er geen sprake van een voortraject diabetes.

 

Van de huisarts / huisartspraktijk wordt verwacht:

 • De betrokken patienten in de praktijk identificeren en registreren.

 • De klinische en biologische gegevens van de patient registreren in het zorgprotocol (zie verder).

 • Doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op ‘evidence based (EBM)’- aanbevelingen voor goede praktijkvoering.

 • De individuele doelstellingen bespreken met deze patienten en noteren in het GMD.

Patienten in dit traject hebben recht op een terugbetaling van 2 consultaties (van telkens ½ uur) per jaar bij een diëtist en 2 consultaties (van telkens 45 minuten) per jaar bij een erkende podoloog. Dit vanaf risicogroep 1.
Opgelet: De huisarts schrijft deze consultaties voor. De patiënt betaalt zowel bij de diëtist als bij de podoloog remgeld.

De huisarts moet hiervoor het nomenclatuurnummer 102852  éénmaal per kalenderjaar attesteren, bij patienten met diabetes type 2, die niet in een zorgtraject of conventie opgenomen zijn. Dit kan op voorwaarde dat hij het GMD beheert of deel uitmaakt van een geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert.

Nieuw vanaf 1 mei 2018: educatie voor bepaalde subgroep patiënten met een voortraject

Namelijk indien:

 • Nomenclatuurnummer 102852 werd aangerekend (éénmaal per kalenderjaar te doen).
 • Op voorschrift van de huisarts
 • De patiënt met DM type 2 voldoet aan volgende criteria:

- tussen 15 en 69 jaar EN

- cardiovasculaire risicofactor: nl. BMI > 30 en/of arteriële hypertensie

Per kalenderjaar heeft een patiënt recht op max. 4 verstrekkingen educatie binnen het voortraject. Deze educatie kan individueel, in groep, of een combinatie van beide. Individuele sessie = 30 min. Groepssessie = 120 min.

Verschillende zorgverleners kunnen deze educatie geven. Diabeteseducatoren, diëtisten en apothekers kunnen dit individueel of in groep, verpleegkundigen enkel individueel, kinesitherapeuten enkel in groep:

 • Diabeteseducatoren: informatie over de ziekte - levensstijl
 • Diëtisten: educatie diëtetiek
 • Apothekers: aansporen tot therapietrouw
 • Verpleegkundigen: opvolgingsbezoek/zelfmanagement ondersteuning
 • Kinesitherapeuten: aansporen tot lichaamsbeweging

Op het voorschrift te vermelden (template ook beschikbaar aan rechterkant bij documenten):

 • gegevens patiënt en arts, handtekening arts
 • datum voorschrift
 • de betrokken beroepsgroep en het voorgeschreven type zitting (individueel of in groep)
 • het aantal zittingen

Het voorschrift is geldig vanaf de datum van opstellen tot en met 31/12 van het lopende kalenderjaar OF, mits een expliciete vermelding van de voorschrijvende arts, van 1 januari tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar. 

Als huisarts mag u dus max. 4 verstrekkingen per jaar voorschrijven per patiënt. Een apart voorschrift is nodig per type educator (diabeteseducator, diëtist,...) en per type educatie (individueel of in groep).

 

Zorgprotocol voor patiënten met diabetes type 2

 

Dit zorgprotocol vervangt de goede praktijkaanbevelingen voor de follow-up van de diabetespatiënt niet.

De rechthebbenden van de verstrekking (102852) voor de follow-up van een patiënt met diabetes type 2 (102852) nemen geen deel aan een zorgtraject of een conventie voor diabetespatiënten.

Dit zorgprotocol beperkt zich tot het inventariseren van de basisgegevens die in het globaal medisch dossier van de patiënten met diabetes type 2 die de verstrekking voor de follow-up van een patiënt met diabetes type 2 (102852) genieten, moeten worden ingeschreven:

 

 1. DIAGNOSE (gecodeerd en ingeschreven in de rubriek van de actieve ziekten)

 
 1. FOLLOW-UP

Verstreken tijd sinds de laatste inschrijving

   
 1. Levensstijl

 

Rookstop

 

Voeding

 

Lichaamsbeweging

 
   
 1. Klinisch

 

              BMI

 

              BD

6 maanden

              Evaluatie van het risico op    

              wonden aan de voeten

15 maanden

 
 1. Analyses

 

              HbA1c

6 maanden

               Lipidenbalans

15 maanden

                             Cholesterol - HDL

 

                              Cholesterol - LDL

 

                       Triglyceriden

 

              Serumcreatinine

15 maanden

              Microalbuminurie

15 maanden

   
 1. Gespecialiseerde  raadplegingen

 

             Vraag naar een oogheelkundig onderzoek    

             

15 maanden